logo
Kategorie

ZWROTY

  • Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Zamawiający musi poinformować ECOCARE Małgorzata Kayser o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia nadanego przesyłką poleconą na adres: ECOCARE Małgorzata Kayser u. Przemysłowa 9, 62-030 Luboń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kmcosmetics.pl
  • Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
  • Zamawiający ma obowiązek na własny koszt niezwłocznie odesłać produkt na adres sklepu internetowego kmcosmetics.pl (ul. Przemysłowa 9, 62-030 Luboń), nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  • W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający otrzymuje zwrot wszystkich wykonanych płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez ECOCARE Małgorzata Kayser informacji o wykonaniu prawa odstąpienia.
  • Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zamawiającego, chyba, że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.